သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access

မိမိတို႔၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား ၀င္ေရာက္လာျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Byscote.comသည္ လူႀကီးမင္းတုိ႔အတြက္ အပန္းေျဖစရာ မိုဘိုင္းရုပ္ရွင္ရံုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မို္ဘိုင္း application ျဖင့္ ဗီဒီယိုမ်ားဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ျမန္မာရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုင္းကို ျပသေပးသြားမယ့္ ဗီဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဘိုင္စကုတ္က ဘယ္လုိလုပ္တာလဲ။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ကိုအသံုးျပဳၿပီး အေကာင့္ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ Byscoteရဲ႕ မန္ဘာဝင္တစ္ဦးခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး Byscote ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လူႀကီးမင္းတို႕၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာတို႔ကိုျဖည့္စြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အသစ္အသစ္ေသာpromotionsအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနနဲ႔ မန္ဘာတစ္ခါျဖစ္တာနဲ႔ Byscoteမွ တင္ဆက္ထားေသာ ရုပ္ရွင္ကားအားလံုးကိုၾကည့္နိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သင္ႀကိဳက္နွစ္သက္လို႔ၾကည့္ခ်င္ရင္ Play ခလုတ္ကိုနွိပ္လုိက္ယံုနဲ႕ၾကည့္နုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ မၿပီးျပတ္ေသးေသာရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို မီးနူးဘားရွိ “ဆက္လက္ၾကည္႔ရႈမည္” ဟူေသာ ေနရာမွတစ္ဆင့္အခ်ိန္မေရြး ေရာက္ေနသည့္ေနရာမွ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈနုိင္သည္။

လစဥ္ေၾကးႏွင့္အခမဲ့ကာလ

သင့္အေနနဲ႔ လစဥ္မန္ဘာေၾကးသြင္းထားျခင္းျဖင့္ Byscote မွတင္ဆက္ထားေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားအားလံုးကို သင့္သြင္းထားေသာ မန္ဘာေၾကးသက္တမ္းေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ၾကည့္ရႈနုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေငြေပးသြင္းစနစ္ေပၚမူတည္ကာ သင့္အေကာင့္အတြက္မန္ဘာေၾကးကို လစဥ္(သို႔မဟုတ္) အပတ္စဥ္ေပးသြင္းနုိင္ပါသည္။
အဖြဲ႔ဝင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္ကို (၂)ပတ္အလိုတြင္အသိေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ သိလုိေသာေမးခြန္းမ်ားကို info@byscote.com တြင္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

သိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက info@byscote.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔နိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔စာတုိက္မွေပးပို႔နုိင္ပါသည္။
Myanmar Online Creations
MS 2တာဝါ၊ ၉လႊာ၊ မႏၱေလးလမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕