သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
အားအားယားယား

ေတြ႔တာနဲ႕ရန္ျဖစ္ၾကတဲ႕ ႏွစ္ဖက္မိဘ ၊ႏွစ္ဖက္မိဘေတြအဆင္မေျပမတည္႕ၾကတဲ႔ၾကားမွာ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႕ခင္ေလးႏြယ္တို႕ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ဘယ္လိုေတြေရွ႕ဆက္ၾကမလဲ…….
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ ခင္ေလးႏြယ္
ဒါရုိက္တာ - ကုိေဇာ္(အရုဏ္ဦး)

02:26:31