သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
အုိးနင္းခြက္နင္း

"စာေရးဆရာမပီပီ စႏီၵခ်ိဳတေယာက္ အူေၾကာင္ေၾကာင္နေမာ္နမဲ႕ေနတတ္တဲ႕ ကိုေက်ာ္ညႊန္႕ အေၾကာင္းစပ္စုခ်င္စိတ္နဲ႕ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႕ခ်ဥ္းကပ္မလဲ ၊ကိုေက်ာ္ညႊန္႕ကေရာ စႏၵီခ်ိဳအေၾကာင္းသိသြားတဲ႕အခါဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မလဲ………..
သရုပ္ေဆာင္ - ျမင့္ျမတ္၊ ခ်စ္သုေ၀
ဒါရိုက္တာ - ဗန္းၾကီး(ေမာင္ေအာင္ရူေဗဒ)

01:41:38