သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
တားေရာ့

"ဒါရိုက္တာ - တားေရာ႕ေဗဒင္ေဟာတာ မွန္လို႕နာမည္ႀကီးေနတဲ႕ ေဗဒင္ဆရာေလး ကိုသစ္ကို ၊ တားေရာ႕ပညာကို အယံုအၾကည္မရွိတဲ႕ ဧကရီက ကိုသစ္ကိုရဲ႕ တားေရာ႕ကိုစမ္းသပ္ခ်င္စိတ္နဲ႕ ကိုသစ္ကိုနဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ႕တဲ႕အခါ…………''
သရုပ္ေဆာင္ - ျမင့္ျမတ္၊ မိုးေဟကို
ဒါရိုက္တာ - ျပည္ဟိန္းသီဟ

01:56:31