သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
တိ္တ္ဆိတ္ျခင္း

"ေခတ္၀တီကို ပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္နဲ႕ေခတ္၀တီရဲ႕အခ်စ္ကိုရဖို႕ ေနခတေယာက္ အနုနည္းသံုးလိုက္၊အၾကမ္းနည္းသံုးလိုက္နဲ႕ႀကိဳးစားခဲ႕ရတယ္ ။ ေနခနဲ႕ေခတ္၀တီတို႕ ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားတဲ႕အခါမွာ ေခတ္၀တီအိမ္က ေနခက လူသတ္သမားေထာင္ထြက္မို႕ သေဘာမတူနိုင္တဲ႕အခါ……..''
သရုပ္ေဆာင္ - ျမင့္ျမတ္၊ အိေခ်ာပို
ဒါရိုက္တာ - သားႀကီး

01:28:25