သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
လတစ္ျခမ္းနဲ႔ ဒုန္းစိုင္းတဲ့ရာသီ

"မိုးနက္၀လာလုပ္ငန္းစုပိုင္ရွင္ရဲ႕ေျမးမေလး မိုးနက္သာဂီနဲ႕ ပန္းေရာင္းတဲ႕ေကာင္ေလးျပည္႕တမန္တို႕ ကားမေတာ္တဆမႈမွာေတြ႔ဆံုခဲ႕ရာမွ မိုးနက္ကအမွားကိုမေတာင္းပန္တဲ႕အျပင္ေငြနဲ႕ပိတ္ေပါက္ခဲ႕တာေၾကာင့္ ျပည္႕တမန္ကတရားဆြဲခဲ႕ပါတယ္ ။ မိုးနက္ကလည္းေခသူမဟုတ္တာေၾကာင့္ ျပည္႕တမန္ကိုျပန္လက္စားေခ်တဲ႕အခါ……''
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ သဥၹာႏြယ္၀င္း
ဒါရိုက္တာ - သားႀကီး

01:51:27