သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ဘုိးေတာ္လိမ္ႏွင့္ သုသာန္ေစာင့္မမဲျပာ

မိသားစုဝမ္းေရးအခက္အခဲအတြက္ ဘုိးေတာ္လိမ္လုပ္ရင္းကေန သရဲမ မမဲျပာကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔ျဖစ္လာတဲ့အခါ ဘယ္လုိအလြဲေတြနဲ႔ရယ္ရမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမဲဲ့ေက်းလက္ဟာသကားေလးပါ။ ဟာသသရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာနဲ႔အတူ လူမင္း၊ ခုိင္သင္းၾကည္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ထားပါတယ္။

ဘုိးေတာ္လိမ္ႏွင့္ သုသာန္ေစာင့္မမဲျပာ
0m