သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ေျခာက္္လႊာမွာေျခာက္ေနတယ္

သရဲကားဆုိေၾကာက္စရာလန္႔စရာေတြမၾကည့္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျခာက္လႊာမွာေျခာက္ေနတယ္ကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ဟာသသရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာနဲ႔အတူ ရယ္လည္းရယ္ရမယ္၊ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ရမယ္ဆုိတာေသခ်ာပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ နန္းဆုဦး
ဒါရိုက္တာ - ျပည္ဟိန္းသီဟ

02:10:57