သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
မိန္းကေလးေဆာင္ကလူပ်ိဳၾကီးသရဲ

မိန္းကေလးအေဆာင္မွာေျခာက္ေနတဲ့သရဲက အေဆာင္ပိုင္ရွင္အပ်ိဳၾကီးမမကုိ ၾကိဳက္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္္ၾကမလဲသိခ်င္ရင္ေတာ့……
သရုပ္ေဆာင္ - ေကာင္းျပည္႕၊သြန္းဆက္
ဒါရိုက္တာ - ျပည္ဟိန္းသီဟ

01:25:42