သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
မယံုေရးခ် မယံု

သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားအစအေနာက္သိပ္သန္တဲ့ေကာင္ေလး။ ဒီလိုအစအေနာက္သန္တာက အက်င့္ဆိုးတစ္ခုအေနနဲ႔ တစ္ျခားသူေတြကို အေနွာက္အယွက္ျဖစ္လာတဲ့အထိ ဆိုးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အက်င့္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ခ်စ္ရတဲ့သူနဲ႔ပါ ေပါင္းစည္းဖို႔ေဝးလာရေတာ့ သူ့႔အက်င့္ေတြအတြက္ ေနာင္တရပါ့မလား။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ ယုသႏာၱတင္
ဒါရိုက္တာ - ျပည့္ဟိန္းသီဟ

01:30:39