သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ဟာကြက္မရွိတဲ့ရွပ္ျပာမ

အၿမဲရွပ္ျပာရွပ္္ျပာျဖစ္တတ္တဲ့ သြန္းဆက္နဲ႔ ေကာင္းျပည့္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ပကာသနေတြနဲ႔ ေတြ႔မိၾကတဲ့အခါ မိဘေတြရဲ႔ ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္ေတြကုိပါ ၾကည့္ရရမဲ့ အခ်စ္ဟာသကားေလးျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေကာင္းျပည္႕၊သြန္းဆက္
ဒါရိုက္တာ - ေနပုိင္

00:50:34