သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
အညာသားနံျပား

အညာသားနံျပားျဖစ္တဲ ့ျမင့္ျမတ္တစ္ေယာက္ရန္ကုန္တက္လာရင္းအလြဲေတြနဲ႔ စတင္ၾကံဳရပါေတာ့တယ္။ ရန္ကုန္မွာ သူအလုပ္လုပ္တဲ့ဆုိင္က သူေဌးမရဲ႕ ညီမက သူၾကိတ္ခိုက္ေနရတဲ့ ဆုအိမ့္စံျဖစ္ေနတဲ့အခါ သူမရဲ႕အခ်စ္ကုိ နံျပားတစ္ေယာက္ရသြားမလား ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲဆုိတာ ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ျမင့္ျမတ္၊ဆုအိမ္႔စံ
ဒါရိုက္တာ - ေနပုိင္

01:24:17