သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ပြင့္တာအျပစ္လား

သမီးျဖစ္သူကို စိတ္မခ်တာေၾကာင့္ အိမ္မွာအလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြကုိ မိန္းမလ်ာေတြခ်ည္းပဲ ခန္႕ထားမိတဲ့အခါ ဘယ္လုိေတြဝုန္းၾကမလဲဆိုတာကို ေပ်ာ္ရြင္စြာၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ျမင့္ျမတ္၊စံရတီမိုးျမင့္
ဒါရိုက္တာ - ေနပုိင္

01:13:56