သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ဆယ္သိန္းတန္ခံုဖိနပ္

ေခတ္သစ္စင္ဒရဲလားကားေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တက္သစ္စမင္းသမီးေလး ၃ ေယာက္ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားပါတတယ္္။ ေအာင္ရဲလင္းရဲ႕ ဆယ္သိန္းတန္ခံုဖိနပ္ပုိင္ရွင္က ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။
သရုပ္ေဆာင္ - ေအာင္ရဲလင္း၊ပိုးအိအိခန္႕
ဒါရိုက္တာ - ေနပုိင္

01:37:41