သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဟာသမယ္မ်ား

ၾကင္ယာဖက္ရွာလြန္းတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္းတစ္ေယာက္ ဘယ္သူေတြနဲ႔ဘယ္လိုေတြ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သြားမလဲ။ ဟာသေနွာရိုက္ကူးထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ဟာသမယ္မ်ား။
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္
ဒါရိုက္တာ - ကုသိုလ္

01:31:4