သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ဂမၻီရေစ့စပ္ပြဲ

"ေစ့စပ္ထားတဲ႕မိန္းကေလးရွိတဲ႕ျပင္ဦးလြင္ကို မင္းေမာ္ကြန္းတို႕တူရီးႏွစ္ေယာက္သြားၾကရင္း လမ္းမွာ မိန္းကေလးတေယာက္ကိုဆိုင္ကယ္ကိုတိုက္မိသြားခဲ႕တယ္ ။ေသၿပီထင္ၿပီးထားပစ္ခဲ႕ရာက ေကာင္မေလးကမေသ ပဲသူတို႕ေနာက္လိုက္လာတဲ႕အခါ…….''
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ခုိင္သင္းၾကည္
ဒါရိုက္တာ - ၀င္းထြန္းထြန္း

01:37:07