သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
နဲနဲေလးေတာ့လြဲေနတယ္

"အလြဲေတြဆက္တိုက္လြဲေနၾကတဲ႕ မင္းေမာင္ေက်ာ္နဲ႕သီရိတို႕ရဲ႕ ဆက္တိုက္လြဲေနတဲ႕အလြဲေတြကေန ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဘယ္လိုအလြဲေလးေတြနဲ႕ ရယ္ေနရမလဲ….''
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊သက္မြန္ျမင့္
ဒါရိုက္တာ - ေနာင္ထြန္းလြင္

01:59:39