သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
စိတ္ရဲ႕အၿငိ

အရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူနွစ္ဦး။ သာဂီက ခ်စ္သူေကာင္မေလး ဧကရိီနုိင္ငံျခားကျပန္လာရင္ လက္ထက္ဖုိ႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဧကရီနုိင္ငံျခားေရာက္ေနခ်ိိန္မွာ သာဂီကေတာ့ ေနာက္ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ရႈပ္ေနတာကို ဧကရီသိသြားေတာ့ သာဂီဘက္က ဘယ္လိုေျဖရွင္းခ်က္ေတြေပးဦးမလဲ။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ ႏြယ္ဒါလီထြန္း
ဒါရိုက္တာ - သားညီ

01:16:11