သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ပျခဳပ္ထဲကေျမြ

’’ ငါကဆင္ဦးစီးျဖစ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး ၊ ေျမြအလပါၸယ္ဆရာမျဖစ္ခ်င္တာ ၊ ေျမြအလပါၸယ္ဆရာမေလးလိုပုေလြသံၾကားရင္ ထကတတ္တဲ႕ေျမြေလးတေကာင္လိုခ်င္တာ’’ …..ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေပးဆပ္ အနစ္နာခံတတ္တဲ႕ အခ်စ္ကို အနိုင္ယူခ်ိဳးႏွိမ္လြန္းတဲ႕အခါအဆံုးသတ္ေတြက နာက်င္စရာေတြျဖစ္သြားတတ္တယ္……
သရုပ္ေဆာင္ - ျမတ္သူေက်ာ္၊ အိေခ်ာပို
ဒါရိုက္တာ - သားညီ

01:52:51