သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
ဒံုးေ၀းတဲ႔ ကတံုးငေအး

ဇာတ္ကားမွာေတာ့ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႔ ေရႊသမီးတို႔အဓိကပါဝင္ထားပါတယ္။ ေရႊပင္ဆင့္က ယၾတာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ကိုလိုက္ရွာရင္း ကံေကာင္းစြာပဲ ခပ္ေအးေအး ေမာင္ေအးကို ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒံုးေဝးလြန္းတဲ့ ေမာင္ေအးတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြေဆးထိုးခံရဦးမလဲ
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေရႊသမီး
ဒါရိုက္တာ - လြင္ဗိုလ္

01:56:26