သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
မင္းနဲ႕ေ၀းရင္ေသလိမ္႔မယ္

ခ်မ္းသာတဲ့အသိုင္းအဝိုင္းကိုမနွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ သူေဌးသားေလးတိမ္ယံထက္။ သူနဲ႔သေဘာတူထားတဲ့ ျမတ္ပန္းေတာ္၀င္ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးရွိေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာလည္း တစ္ဖက္သတ္ ၾကိဳက္ေနရတဲ့ ခ်စ္ခြန္းခ်ဳိ။ သုံးပြင့္ဆုိင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးကိုႀကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ညြန္းေပးလိုက္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ျမတ္သူေက်ာ္၊ ခင္၀င့္၀ါ
ဒါရိုက္တာ - လြင္ဗိုလ္

1:53:44