သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • Thousands of hours…

    - Asian Movies

    - Web Series

    - Entertainment

  • 100% Burmese subtitles
  • The whole full episode
  • Unlimited access
အားယားယား
ေတြ႔တာနဲ႕ရန္ျဖစ္ၾကတဲ႕ ႏွစ္ဖက္မိဘ ၊ႏွစ္ဖက္မိဘေတြအဆင္မေျပမတည္႕ၾကတဲ႔ၾကားမွာ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႕ခင္ေလးႏြယ္တို႕ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ဘယ္လိုေတြေရွ႕ဆက္ၾကမလဲ……. သရုပ္ေဆာင္- မင္းေမာ္ကြန္း၊ ခင္ေလးႏြယ္ ဒါရုိက္တာ - ကုိေဇာ္ (အရုဏ္ဦး)